Yamazumi

Yamazumi is een Japans woord welke kan worden vertaald als “op elkaar stapelen“. Een Yamazumi bestaat uit meerde staafdiagrammen welke een inzicht geven in de balans van cylcustijden tussen een aantal werkposten (operators) binnen een productiecel.

In het Engels worden de staafdiagrammen aangeduid als Yamazumi Work Balance Charts, waarmee het gebruik van een Yamazumi direct wordt samengevat. Een Yamazumi is een effectief hulpmiddel om middels visualisatie de werkinhoud van een reeks taken te presenteren, waarna niet waarde toevoegende handelingen eenvoudiger geïdentificeerd en vervolgens geëlimineerd of gereduceerd kunnen worden (balanceren).

Toepassen
Yamazumi’s worden gebruikt binnen Lean Productie – organisaties en zijn bekend geworden door hun toepassing in het Toyota Productie Systeem – TPS. Het visualisatie-aspect is in een Yamazumi in sterke mate vertegenwoordigd. Door middel van verschillende kleuren kunnen er specifieke situaties uit het proces worden geregistreerd en herkenbaar worden gemaakt. De ‘stoplicht’-kleuren worden door veel organisaties gebruikt om onderscheid te maken in verschillende processituaties. De betekenis hiervan verschilt veelal, maar komt in het algemeen neer op:

  • Rood: verspillingen en verstoringen (niet waarde toevoegend);
  • Oranje: secundaire handelingen (indirect waarde toevoegend);
  • Groen: primaire handelingen (direct waarde toevoegend).

Secundaire handelingen worden hierbij gezien als noodzakelijk handelingen voor het proces die niet direct waarde toevoegend zijn. Eliminatie van dergelijke essentiële handelingen is ten behoeve van de procesvoortgang veelal niet mogelijk, maar reductie van deze onproductieve handelingen in veel gevallen wel. Primaire handelingen zijn daarentegen de uitvoerende processtappen die direct waarde toevoegen aan het product vanuit het oogpunt van de klant en zodoende een wezenlijk verschil betekenen.

Aanvullende kleurcoderingen kunnen worden gebruikt om bijzonderheden te identificeren, zoals bijvoorbeeld een zwarte markering voor het bottleneckproces.

Yamazumi zijn gebaseerd op Loadcharts, aangevuld met de identificatie en visualisatie van verspillingen en verstoringen. Meer informatie? Zie Loadchart.