IPO – Input Process Output

Een Flowchart is in veel gevallen een goede manier om in de beginfase van een project het huidige proces in kaart te brengen. Echter, soms is dat niet voldoende om de verschillende variabelen duidelijk te identificeren. Een IPO-map biedt dan uitkomst.

IPO staat voor Input, Process en Output. Veel organisatie maken eveneens gebruik van SIPOC, een uitbreiding op IPO waarbij de S staat voor Supplier en de C voor Customer. Een IPO-map wordt vooral veel toegepast in Lean Six Sigma Greenbelt of Blackbelt projecten (variatie reductie projecten). Dit in tegenstelling tot verspilling reductie projecten, waarbij de toepassing van een Flowchart veelal voldoende is. De twee methodieken gaan echter goed samen. Per gedefinieerd deelproces in de Flowchart kan er een IPO-map worden opgesteld, waarin aandacht wordt gegeven aan de verschillende aspecten en niveaus van de Inputs en Outputs.