Andon

Het woord ‘Andon’ is het Japans woord voor ‘papieren lantaarn’. Het is een (visueel) signaleringssysteem dat betrokkenen snel op de hoogte stelt van een probleem of afwijking op de productie lijn.  De lamp kan gaan branden doordat het systeem ontdekt dat er iets gesignaleerd moet worden. Maar de lamp kan ook gaan branden doordat een medewerkers een probleem heeft gedetecteerd.

Andon
Andon

Door dit directe signaal wordt het probleem gelijk aangekaart. Daarnaast is het voor leidinggevende (bijv. teamleiders) een perfecte mogelijkheid om minder tijd te besteden aan monitoring van de procesvoortgang. Op die manier komt er meer tijd beschikbaar voor het oplossen van de afwijkende situaties.

Verder:

Toyota gebruikte de term ‘Andon’ om te verwijzen naar de grote borden op de fabrieksvloeren waarop de status van elk onderdeel van de assemblage lijn zichtbaar was. Deze visuele aanwijzing voor de actuele status van het productieproces is heel waardevol, omdat deze snel en direct geïnterpreteerd kan worden.

De meeste Andon borden gebruiken kleurcoderingen. Een bekende is het stoplicht:
Groen staat voor geen issue, de assemblage productielijn kan doorgaan.
Geel staat voor een issue dat ontdekt is: een manager of operator moet dan worden ingezet om het issue op te lossen in een bepaald tijdsbestek.
Rood staat een probleem: de manager heeft het issue niet kunnen oplossen. De assemblage lijn stopt dan, totdat het probleem is opgelost.

Maar: een zo’n bord hoeft er niet uit te zien als een stoplicht. Je kan twee kleuren gebruiken, of speciale kleuren die meer betekenis hebben voor jouw bedrijf/industrie. Het kan ook handig zijn om audio aanwijzingen te verbinden aan het bord.

Het bord is heel handig als een probleem manueel wordt vastgesteld, maar er zijn ook veel sensors die dit werk kunnen overnemen. Deze sensoren kunnen automatisch issues vaststellen. Het bord krijgt dan een kleur, als het een signaal van deze sensor heeft ontvangen. Als het issue vervolgens niet snel genoeg wordt opgelost, kan het Andon systeem ervoor zorgen dat de productielijn wordt stopgezet. Een geautomatiseerd systeem biedt veel voordelen. Als het correct wordt toegepast, versterkt het de productieprocessen en wordt het consumentenvertrouwen vergroot. Er zijn vijf specifieke voordelen van de Andon techniek:

  • Transparantie: arbeiders hebben geen reden meer om issues te verbergen. In plaats daarvan worden ze gestimuleerd om actief te reageren naar problemen zodat de kwaliteit, veiligheid en down time verbeterd worden.
  • Productiviteit: problemen worden snel gesignaleerd en opgelost. Hierdoor kan de productie snel weer verder gaan.
  • Flexibiliteit: als er issues zijn, kan de werknemer zelf actie ondernemen in plaats van te moeten wachten op een manager (die vaak niet eens weet wat de issues inhouden).
  • Downtime vermindering: operators en supervisors kunnen issues sneller oplossen, en de assemblage lijn kan gewoon door blijven gaan
  • Tijds- en kostenbesparing: de Andon techniek leidt tot betere communicatie, waardoor er tijd (en dus arbeid en geld) bespaart wordt.

De Andon techniek kan binnen het hele bedrijf gebruikt worden: het kan ingezet worden van productie tot marketing. Het is een veelzijdige techniek die issues direct blootlegt.

Tenslotte: Andon refereert aan één van de elementen van Jidoka en is een vorm van  Visueel Management. Meer er over weten? Klik op de links.