Andon

Andon is een Engelse Lean Manufacturing term welke refereert aan één van de elementen van Jidoka.

Het is een (visueel) signaleringssysteem welke betrokkenen tijdig alert maakt op afwijkende situaties binnen een (productie-)proces. Daarnaast is het voor leidinggevende (bijv. teamleiders) een perfecte mogelijkheid om minder tijd te besteden aan monitoring van de procesvoortgang. Op die manier komt er meer tijd beschikbaar voor het oplossen van de afwijkende situaties.

In veel gevallen wordt de functie van Andon verkeerd geïnterpreteerd:

  • Andon is een oplossingsmethodiek voor afwijkende situaties
  • Andon voorkomt dat afwijkende situaties optreden
  • Andon voorkomt doorsturen van fouten/defecten naar volgende processtappen
  • Benodigde communicatie tussen teams verloopt via Andon

Alle bovenstaande stellingen zijn onjuist!

De Andon methodiek kan uitermate goed gebruikt worden in combinatie met Visueel Management.