Control Plan

Een Control Plan is een managementtool om activiteiten te identificeren en monitoren. Middels een Control Plan is men in staat om de kritische inputfactoren (Key Inputs) van een proces te beheersen zodat de verschillende doelstellingen van het proces continu kunnen worden gewaarborgd.

Het Control Plan is een levend document. Dat wil zeggen dat het continu onderhevig is aan wijzigingen en voortdurend moet worden onderhouden. Het is een bestand welke wordt gebruikt door verschillende afdelingen binnen de organisatie, waaronder de Kwaliteitsdienst, Proces/Production Engineering (werkvoorbereiding), Productie en de Audit-afdeling.

Elementen

Het Control Plan bevat een aantal belangrijke basiselementen. Zo is het van groot belang dat het duidelijk is voor welk proces het Control Plan is opgesteld en welke producten, diensten, installaties en gereedschappen hierbij betrokken zijn. Wat is de input van het proces en wat is de verwachte output? Om ervoor te zorgen dat deze verwachte output wordt gerealiseerd op een continue (voorspelbare!) basis en zodoende ook in de toekomst kan worden gegarandeerd, is het belangrijk om te weten welke karakteristieken er betrokken zijn in het proces en hoe het functioneren ervan is gewaarborgd. Een van deze karakteristieken is bijvoorbeeld het type gereedschap waarmee een specifieke handeling wordt uitgevoerd.

  • Aan de hand van welke parameters moet het gereedschap worden ingesteld?
  • Welke toleranties gelden er voor deze instellingen?
  • Is er bedieningsinstructie noodzakelijk en/of beschikbaar voor het gereedschap?
  • Wat zijn de verificatie eisen voor het gereedschap? Wanneer moet het gereedschap worden afgekeurd?
  • Hoe vaak moet het gereedschap worden gecontroleerd (frequentie) en hoeveel metingen moeten er per verificatie worden uitgevoerd?
  • Wie voert de verificatie uit?
  • Wat moet er gebeuren bij afkeur?

Dit zijn allemaal voorbeelden van vragen waarop de antwoorden staan gegeven in een Control Plan en dienen om een impressie te geven welke elementen in een Control Plan terugkomen. Middels onderstaande link is het mogelijk een persoonlijk Control Plan op te stellen voor een proces naar keuze. De verschillende elementen uit het sjabloon kunnen hiervoor als basis fungeren. Het sjabloon is uitgerust met een klein voorbeeld om aan te geven op welke manier de cellen kunnen worden ingevuld. Naar gelang het type proces kan het Control Plan verder worden aangepast en aangevuld.

Log in en download hier de template: Control Plan