Brainstormen

Brainstormen is een (creatieve) techniek gericht op het snel en effectief opdoen van nieuwe ideeën en verbetervoorstellen omtrent een probleem of vraagstuk. Middels brainstorming worden potentiële oplossingen snel in kaart gebracht!

Belangrijke elementen in een brainstormsessie zijn:

  • De betrokkenen worden aangemoedigd ieder aannemelijk idee te noemen, hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt;
  • Dat er simpel (lees: eenvoudig) gedacht wordt;
  • Potentiële oplossingen niet worden bekritiseerd gedurende de sessie, zodat betrokkenen niet worden ontmoedigt mee te blijven denken.
Brainstormen

Brainstromen: Nadat de potentiële oplossingen zijn gedefinieerd dient er geselecteerd te worden. Tijdens deze selectie wordt er middels een aantal criteria een onderscheid gecreëerd waardoor de meest aannemelijke, potentiële oplossingen voor implementatie worden gefilterd. In veel organisaties gaat het hierbij onder andere om criteria als implementatie, tijdlijn en kosten. Daarnaast wordt er veelvuldig aandacht geschonken aan de mate waarin suboorzaken worden aangepakt (niet alleen de kernoorzaak). Let op! De potentiële oplossingen hoeven niet gewogen te worden op basis van ‘geschikt/ongeschikt’, immers iedere potentiële oplossing dient geschikt te zijn! Deze fout wordt echter veelvuldig gemaakt. Daarnaast zijn niet alle criteria gelijk aan elkaar. De één kan een grotere impact hebben dan de ander. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van scores, om de criteria onderling te kunnen afwegen (evalueren). Het doel van deze stap is het definiëren van verbetermogelijkheden (oplossingen) onderbouwt met data, in plaats van gebaseerd op aannames, meningen en ‘ervaringen’ uit het verleden. Het implementeren van de oplossingen is niet anders dan standaard projectmanagement.