SWCT – Standaard Werk Combinatie Tabellen

Standaard Werk Combinatie Tabellen, kortweg SWCT, geven een inzicht in de interactie tussen Menselijke handelingen en Machinale handelingen, gerelateerd aan de takttijd van een (productie-)proces.

SWCT worden gebruikt om de hoeveelheid werk (taken) en werkvolgorde per eenheid te definiëren. Een eenheid is in dit geval veelal een werknemer, oftewel teamlid.

HMI – Human Machine Interaction

In ieder productieproces vinden er interacties plaats tussen mensen en machines. Of het hierbij gaat om het gebruik van volledig geautomatiseerde installaties of (kleine) handmachines, ‘samenwerking‘ tussen mens en machine is tegenwoordig niet meer weg te denken. Echter, in het kader van identificatie van verspillingen is het essentieel een duidelijke scheiding te creëren tussen menselijke handelingen en machinale handelingen.

De tijd die een operator besteed aan het voorbereiden, uitvoeren en afronden van een handeling op een machine wordt gedefinieerd als machinetijd. Wanneer operators slechts dienen te observeren tijdens een machinale handeling dan is dat een vorm van verspilling (wachttijd) en dient deze geëlimineerd te worden.

Mantijd wordt gedefinieerd als zijnde werkzaamheden welke niet kunnen worden voltooid zonder menselijke inspanning(en).

Toepassing

SWCT bieden een groot aantal voordelen. Allereerst is een Standaard Werk Combinatie Tabel een uitstekend hulpmiddel voor trainingen. Het levert een duidelijke standaard welke met alle betrokkenen kan worden gecommuniceerd. Daarnaast is het een actief hulpmiddel wanneer kwaliteitsproblemen optreden. Bij ieder kwaliteitsprobleem is het essentieel om direct te controleren of het voorgeschreven proces daadwerkelijk is gevolgd, zo niet welke afwijkingen er zijn opgetreden. SWCT is eveneens een zeer efficiënt management tool, waarmee leidinggevenden de capaciteit van processen inzichtelijk krijgen en hierdoor dagelijkse bezettingen en activiteiten kunnen afstemmen. Het is een zogeheten ‘open‘ document, wat betekent dat het continu verbetert (bijgewerkt) dient te worden. Een SWCT is nooit een definitief (statisch) eindresultaat. In zeer veel branches en organisaties worden SWCT gebruikt waardoor de verscheidenheid in aanpak en vormgeving groot is. In het algemeen kunnen er echter een aantal basisstappen worden gedefinieerd welke vrijwel altijd dienen te worden gevolgd.

Stap 1 – Definieer de basisgegevens van het proces.

Dit zijn in veel gevallen de gegevens in de kop- en voettekst van de tabel:

 • Procesnaam + omschrijving van het proces;
 • Lijndeel / Team / Werkgroep;
 • Takttijd;
 • Operator / Teamleider / Manager / … ;
 • Datum + Gegevens invuller.

Stap 2 – Definieer de procesgegevens.

 • Bepaal de processtappen en noteer deze in gestandaardiseerde werkvolgorde;
 • Selecteer per processtap het type handeling (Mens / Machine / Loop);
  • Mens: tijd dat de operator waarde toevoegende handelingen uitvoert;
  • Machine: procestijd van machine;
  • Loop: tijd dat de operator zoekt, loopt, wacht, etc..

Stap 3 – Metingen.

 • Registreer de tijd van iedere processtap en verwerk de data in de tabel;
 • Visualiseer de resultaten.

Voordat de resultaten van de tijdsmetingen worden gedefinieerd in de tabel dienen er altijd meerdere metingen verricht te worden. De exacte hoeveelheid metingen is per organisatie verschillend en is processpecifiek (doorlooptijd / takttijd). Een aanname hierbij is minimaal 3 á 4 metingen, oplopend tot maximaal 15 á 30 metingen in (zeer) snellopende processen. De verkregen meetwaarden kunnen ingevuld worden in een (tijdelijk) meetbestand, welke gekoppeld kan worden aan de SWCT. Zodra het minimum aantal metingen is verricht kan de gemiddelde waarde vervolgens per processtap automatisch in de SWCT worden doorgevoerd. MS Excel is een programma waarin dergelijke automatische verwijzingen relatief eenvoudig gecreëerd kunnen worden. Hierdoor wordt men verplicht een minimum aantal metingen te doen alvorens de gegevens daadwerkelijk in de SWCT worden verwerkt/vrijgegeven.

Standaardisatie

Uit bovenstaande stappen blijkt dat standaardisatie noodzakelijk is om een correcte SWCT op te kunnen stellen. Variatie in de werkvolgorde is onacceptabel en zal leiden tot onbetrouwbare data. Standaard Werkinstructies (SWI) zijn dan ook nauw verwant aan SWCT. In The Lean Manufactory wordt de noodzaak voor een stabiel basisproces reeds weergegeven. Zonder stabiliteit is het onmogelijk de voordelen van SWCT te behartigen en behouden.

Binnen de SWCT methodiek zijn dan ook een aantal standaard symbolen geïntroduceerd waarmee specifieke processituaties kunnen worden aangeduid (zie bovenstaande weergave). Echter, veel organisaties hanteren ter bevordering van visualisatie kleurcoderingen om de verschillende processituaties aan te duiden. Een voorbeeld van een complete SWCT wordt hieronder weergegeven (niet gerelateerd aan bovenstaande weergave). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de cyclustijd van onderstaand proces kleiner is dan de takttijd, met als gevolg dat de operator per takt 20 seconden moet wachten. Daarnaast zijn er een groot aantal processtappen te onderscheiden waarin er geen waarde toevoegende handelingen worden verricht. De operator dient onder andere de motorbouten volgens instructie voor te draaien, alvorens deze middels elektrisch gereedschap geautomatiseerd worden vastgezet. Deze twee processtappen vormen de hoofdtaak van de operator, maar resulteren desondanks in verspillingen. Immers het voordraaien van de bouten is een handeling waarin geen waarde aan het product wordt toegevoegd. Processtap 6 is wel een waarde toevoegende handeling, maar wordt door een volledig geautomatiseerde robot uitgevoerd met tot gevolg dat de operator hierbij een observerende rol inneemt.

Yamazumi

Naast SWCT gebruiken veel organisaties eveneens Yamazumi’s. Meer informatie over Yamazumi’s is hier te lezen.