SWI – Standardized Work Instructions

De afkorting SWI staat voor Standardized Work Instructions, oftewel Standaard Werkinstructies.

Het zijn specifieke instructies waarmee processen kunnen worden uitgevoerd op een gestandaardiseerde en consistente wijze. Door middel van SWI wordt er een standaard geboden aan werknemers, waarmee veiligheid, kwaliteit, productiviteit, voorspelbaarheid en bovenal motivatie positief worden beïnvloedt.

Robuustheid & Standaardisatie

Het verbeteren van een instabiel productieproces is een verspilling van tijd en geld. De mate van robuustheid van een proces is sterk bepalend voor de stabiliteit ervan. In het algemeen kan een robuust proces worden omschreven als een proces welke ‘weerbaar’ is tegen verstoringen en variatie. Het kan hierbij gaan om talloze vormen van variaties, waaronder uiteraard productvariaties maar eveneens variatie in omgevingsfactoren.

Productvariatie is een veelvoorkomende vorm van variatie in productieprocessen, maar zeker niet de grootste. De mens is onbetwist de grootste bron van variatie binnen een proces en eveneens de moeilijkste (afdwingbare) vorm van variatie. Menselijke factoren zorgen op (on)bewuste wijze voor veel diversiteit in een proces en zijn in tegenstelling tot productvariaties veelal niet meetkundig te identificeren. Menselijke factoren welke van invloed zijn op de robuustheid van een proces kunnen ondermeer worden gevonden in:

  • Fysieke en mentale gesteldheid;
  • Socialisatie;
  • Motivatie;
  • Inzicht, achtergrond en ontwikkeling.

Uiteraard zijn er nog vele andere factoren te benoemen als aanvulling op bovenstaande opsomming.

Lean Manufacturing geeft de Mens een centrale rol binnen de organisatie, maar stelt eveneens eisen op het gebied van standaardisatie. SWI kunnen worden gezien als één van de tools aan de kapstok van “Standaardisatie”. Gestandaardiseerd werken heeft talloze voordelen te bieden. Het draagt in belangrijke mate bij aan de reductie van verspillingen, verstoringen en fouten en het vergroten van de veiligheid, wat de klant uiteindelijk ten goede zal komen.

Toepassing

De implementatie van SWI vereist geen toepassing van ingewikkelde protocollen of procedures. In basis zijn het eenvoudige, duidelijke maar vooral overzichtelijke werkbeschrijvingen. SWI bieden de gebruiker(s) een gedocumenteerde procesvolgorde om het werk te verrichten op de meest efficiënte methode en binnen de takttijd van het proces. Als onderdeel van Lean Kaizen initiatieven kunnen SWI verbetermogelijkheden in de werkvolgorde identificeren teneinde niet waarde toevoegende aspecten te elimineren/reduceren. Door middel van Kaizen worden de SWI continu verbetert en geactualiseerd.

Het creëren van SWI is een essentieel onderdeel van Continu Vebeteren en draagt bij aan bereiken van Lean doelstellingen. Het opstellen van SWI is één van de basisstappen en dient vroegtijdig in verbeterprojecten te worden gestart, ook als er significante proceswijzigingen in de toekomst te wachten staan. Net als een SWCT zijn standaard werkinstructie ‘open‘ (levende) documenten, wat betekent dat deze voortdurend geactualiseerd moeten worden.

Standaard werkinstructies worden binnen organisaties veelvuldig gebruikt, maar kennen ook vele soorten benamingen. Een SOP – Standard Operating Procedure is hier een voorbeeld van en is in basis hetzelfde als een SWI.

Tegenwoordig vinden er steeds meer ontwikkelingen plaats op het gebied van instructiebestanden. Gedocumenteerde procesbeschrijvingen worden niet meer als hardcopy verstrekt, maar zijn in veel gevallen al digitaal inzichtelijk voor operators. Digitaal gedocumenteerde SWI zijn onder andere eenvoudiger en vooral sneller te voorzien van wijzigingen. In deze nieuwe vorm van instructiebestanden worden SWI dan ook veelal aangeduid als VWI wat staat voor Visual Work Instructions. Dit heeft te maken met de toenemende mate waarin men gebruik kan maken van visualisaties (bijvoorbeeld foto’s) in plaats van tekstvelden, waardoor het juiste eindresultaat van een handeling aan de gebruiker kan worden getoond. Door een beperkte hoeveelheid tekst wordt de leesbaarheid verbeterd. Daarnaast bieden visualisaties een betere mogelijkheid om tot goede zelfcontrole (beoordeling) te komen. Een proces waarin VWI de voorkeur heeft is bijvoorbeeld het opbinden en wegwerken van leidingbundels of kabelbomen.

De inhoud van een SWI verschilt per organisatie, maar bevat vrijwel altijd een combinatie van de 4 M’s:

  • Mens: omschrijving van de handeling (Wat wordt er verwacht van de operator?)
  • Materiaal: omschrijving van het te gebruiken materiaal (Welke onderdelen worden gebruikt?);
  • Machines: omschrijving van de te gebruiken machines (Welke machines worden gebruikt?);
  • Methodiek: omschrijving van de te volgen werkmethodiek (Op welke wijze en in welke volgorde dient de handeling uitgevoerd te worden?)