7 Simple Tools

Onder andere door de komst van het internet zijn er talloze tools beschikbaar voor procesverbetering(en). Het is belangrijk dat de juiste tool wordt gekozen voor het juiste werk.

Problemen, verstoringen en verspillingen binnen een productieproces kunnen veelal op verschillende manieren kenbaar worden gemaakt. De 7 Simple Tools bevat zeven hulpgereedschappen welke door veel mensen op een eenvoudige wijze te gebruiken zijn. Allen zijn hieronder weergegeven en worden in het Lean Woordenboek ieder apart behandeld.

De 7 simple tools zijn ontwikkeld door W. Edwards Deming, de bedenker van de Deming-Cirkel en één van de creatoren van het basisconcept voor kwaliteitszorg. Het betreft een zevental statistische technieken van grote eenvoud, maar uiterst praktisch toepasbaar binnen iedere organisatie. De 7 simple tools hebben vier primaire hoofddoelen:

 • Herstellen van defecten (fouten);
 • Identificeren van oplossingen;
 • Ontwikkelingen van Normen & Standaarden (procedures);
 • Opstellen van kwantificeerbare doelen.

De 7 Simple Tools bevatten:

 1. Controlekaarten
 2. Histogram
 3. Lijndiagram
 4. Pareto analyse
 5. Spreidingsdiagram
 6. Stroomschema
 7. Visgraatdiagram