FIFO – First In First Out

De afkorting FIFO staat voor de Engelse term First in, First out. Het principe van FIFO richt zich op voorraadbeheersing en is vooral bekend van het schappenvulsysteem.

Hetgeen wat er het eerst in komt, gaat er ook weer het eerst uit

De methode wordt in de supermarktbranche veelvuldig gebruikt voor producten welke onderhevig zijn aan bederf. Nieuwe artikelen worden op deze manier achterin het schap geplaatst, zodat de verkoop van oudere artikelen wordt bevorderd. FIFO is echter ook bekend vanuit de ICT branche, waarin dataverwerking plaats vindt comform de volgorde van binnenkomst (queue).

Tegenstrijdig aan FIFO staat LIFO (Last in, First out). Een voorbeeld hiervan ziet men vaak bij reorganisaties: de laatste nieuwe werknemer wordt het eerst ontslagen.

FIFO wordt ook door grote fabrikanten gebruikt om componenten op de juiste manier te verspreiden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aangeleverde componenten door (interne/externe) leveranciers. Het belang voor bedrijven bij de methodiek is groot, vooral wanneer men te maken heeft met onbehandelde materialen in voorraad. Verschillende omgevingsfactoren, zoals vocht- en temperatuurvariatie, kunnen van grote invloed zijn op de conditie van materialen.

Naast het feit dat de conditie van producten middels FIFO in beheer blijft zorgt de methodiek eveneens voor een beter (kosten)overzicht, doordat onvoorziene voorraad wordt geëlimineerd. Barcodes en een goed functionerend datasysteem zijn noodzakelijk om de actuele voorraad op effectieve wijze te kunnen beheren.

Voorraadbeheer is een belangrijk aspect binnen Lean Manufacturing. FIFO is dan ook een methodiek waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt tijdens Lean Manufacturing implementatietrajecten.