Histogram

Een histogram, onderdeel van de Seven Simple Tools, is een tool om waarnemingsuitkomsten op overzichtelijke wijze te presenteren, zodat men in één oogopslag kan zien welke uitkomsten (minder) vaak voorkomen.

Een histogram is een staafdiagram, waarin elke staaf een uitkomst weergeeft. De lengte van de staaf staat voor de frequentie en geeft de gebruiker zodoende de mogelijkheid om visueel uitschieters direct te kunnen identificeren. Trendbreuk kan op deze manier direct worden aangeduid, doordat afwijkingen snel inzichtelijk zijn.

 

Bovenstaand voorbeeld toont een histogram voor de FROK van een productieproces. Middels de tool worden uitschieters direct visueel gemaakt: de maand juli toont een drastisch lagere FROK van eindproducten ten opzichte van de overige maanden. Dit voorbeeld is doelbewust gekozen, aangezien dit een veelvoorkomende trend binnen organisaties is. In veel situaties is dit onder andere te wijten aan de negatieve gevolgen van vakantieperiodes binnen een productieproces. Een lagere bezetting in combinatie met vakantiekrachten (veelal met een kort inleertraject) leidt in veel gevallen tot concentratie- en kennisverlies, waardoor de focus op kwaliteit verminderd. Uit het histogram kan eveneens worden afgeleid dat het herstel van deze terugval veel tijd en moeite kost (en geld!). Door de terugval in de maand juli heeft de trendlijn (oranje) een negatief karakter.

Naar voorkeur kunnen de bijbehorende waardes in het figuur worden weergegeven.