Current State

Een VSM (Value Stream Mapping) wordt eveneens veelvuldig gebruikt om het huidige proces te vergelijken met het gewenste (toekomstige) proces. In dit geval spreekt men van de Current State en de Future State. Waar staan we nu? Wat willen we verbeteren? Waar willen we naartoe?

De methodiek is een handig gereedschap voor het identificeren van verspillingen, het ontwerpen van verbeteringsvoorstellen en het presenteren van Lean concepten. In tegenstelling tot een Flowchart (lokaal niveau) weergeeft een VSM het overkoepelende proces op globaal niveau. Het verzamelt en toont een veel bredere range van informatie dan een normaal stroomdiagram. Om deze reden wordt het ook wel een “end-to-endsysteem map genoemd; het proces wordt weergegeven van ruw materiaal tot levering van het eindproduct.

In de Current State map wordt het proces visueel weergegeven, aangevuld met Cyclustijden (C/T: Cycle Time), Omsteltijden (C/O: Change over Time), Machinebeschikbaarheid (U/T: Uptime) en aantal medewerkers. Veelal kunnen er reeds verschillende verbeteringsvoorstellen worden gedaan door slechts de visualisatie van het huidige proces. Dit komt vooral doordat de doorlooptijd van het gehele proces als rode draad in de VSM is terug te vinden. In de praktijk werken er verschillende afdelingen (of zelfs organisaties) aan een product, waardoor het (overkoepelende) overzicht niet altijd duidelijk is. Hierdoor worden bijvoorbeeld wachttijden tussen processen niet goed gemonitord. Door het opstellen van een Current State VSM wordt het proces met alle deelprocessen weer zichtbaar gemaakt hetgeen vaak de ogen doet openen.

Voor het opstellen van een VSM wordt veelal gebruik gemaakt van een selectie symbolen. Zie onderstaande afbeelding.

Zoals gezegd worden in de VSM proceskarakteristieken vermeld. Deze worden vaak weergegeven in kleine tekstkaders zoals bovenstaand is weergegeven (Databox). Naast deze karakteristieken volgen eveneens:

  • Aantal operators;
  • Voorraad grootte;
  • Aantal verschillende producten;
  • Verpakkingsgrootte;
  • Werktijd;
  • Uitvalspercentage.