Lean Manufactory

The Lean Manufactory is een symbolische weergave van een huis, welke essentiële principes van Lean Manufacturing toont. Talloze organisaties hebben inmiddels een eigen draai gegeven aan het figuur, zonder dat de achterliggende gedachten is veranderd.

Een huis en een organisatie hebben een opvallende overeenkomst: structuur. Zonder structuur bestaan er geen huizen en kunnen organisaties niet standhouden. Veel organisaties starten met het verbeteren van processen zonder te starten aan de basis: de structuur. In processen draait het allemaal om stabiliteit. Een stabiel proces geeft meer zekerheid voor de toekomst dan een instabiel proces. Ongeacht of het hierbij gaat om een productieproces of processen in de transactionele sfeer. Het moet robuust zijn, oftewel weerbaar tegen variaties. Net als een huis dient een proces een goed fundament te hebben: een basisstructuur waar de organisatie op kan bouwen, maar vooral vertrouwen. Lean Manufacturing erkent dit principe. Symbolisch weergegeven in The Lean Manufactory dient een procesoptimalisatie en bedrijfsresultaat (KPI) verbetering te starten aan de basis.

Binnen veel (MKB)organisaties wordt enthousiast begonnen met de implementatie van verschillende Lean tools en methodieken, zonder te starten met de basisstructuur. Dergelijke investeringen leveren nauwelijks tot geen verbeteringen voor de lange termijn op. Het figuur toont het fundament van het huis als ‘Stabiliteit‘ en ‘Robuustheid‘ (‘1:3 & 3:1 Regel‘), gevolgd door de basis met een eenvoudige visuele sturing (‘5S‘) aan de ene kant en aan de andere kant een filosofie in voortdurende optimalisatie (‘Kaizen‘). Bovenop de basis worden 2 pilaren gebouwd, ieder met een eigen thema:

Het dak van de woning vertegenwoordigt het haalbare resultaat: een kwalitatief verbeterd productieproces waarin levertijden en kosten zijn gereduceerd en de kwaliteit is verhoogd. Dit zijn de aspecten waar de klant in geïnteresseerd is.