Lijndiagram

Lijndiagrammen worden zowel door producenten en fabrikanten, alsmede dienstverlenende organisaties veelvuldig gebruikt om op een eenvoudige en overzichtelijke manier veranderingen in een serie/proces weer te geven.

De toepassing van deze tool vindt vooral plaats tijdens:

  • het monitoren van een proces;
  • de verificatie van oplossingen en verbeteringen.
Gebruik

De eenvoud en snelheid waarmee een lijndiagram kan worden opgesteld, evenals de overzichtelijkheid waarmee resultaten kunnen worden gepresenteerd, zorgt ervoor dat de tool een geliefde methodiek is binnen veel organisaties. Abstracte begrippen als kwaliteit, service en klanttevredenheid kunnen middels de methodiek meetbaar worden gemaakt. Daarnaast wordt de methodiek veel gebruikt om het verloop van variabelen in de tijd (bijvoorbeeld meetresultaten) te visualiseren. Het verloop van de lijngrafiek vertegenwoordigt de ontwikkeling van de betreffende variabele.

Voorbeeld

Firma “Main-Speed” is een relatief nieuwe onderneming welke motoren levert voor takel- en ringbaansystemen, bedoelt voor fabricage- en assemblageprocessen. Vanuit de markt registreert de firma een toenemende vraag naar zogeheten High Speed and Reaction Engines (HSRE), uitermate geschikt voor geautomatiseerde processen waar transportsnelheden van halffabricaten een belangrijke rol spelen. Na onderzoek blijkt dat klanten bereidt zijn dergelijke duurdere motoren aan te schaffen, indien de hogere reactie- en vervoerssnelheden ten opzichte van de standaard motoren, gegarandeerd kunnen worden. Main-Speed besluit om met behulp van een lijndiagram een eerste indicatie van de snelheden van de HSRE te presenteren. Tien stuks nieuwe motoren worden onderworpen aan een steekproef, waarna de resultaten in het diagram worden geplaatst. Tijdens de steekproeven wordt gebruik gemaakt van een vooraf gedefinieerde testopstelling en parameters (o.a. afgelegde afstand).

Steekproef Snelheid V – m/s
1 19,6
2 19,9
3 19,2
4 19,1
5 19,1
6 19,4
7 19,6
8 19,2
9 18,9
10 19,5

 

De resultaten van de steekproeven worden in een tabel verwerkt, waarna deze middels een lijndiagram kunnen worden gepresenteerd. Uit de resultaten van de steekproeven blijkt dat de gemiddelde vervoerssnelheid van de HSRE (in nagebootste testopstelling) 69,7 km/h bedraagd, hetgeen overeenkomt met 19,35 m/s. Met behulp van een lijndiagram wordt een eerste inschatting aan de klanten getoond.

Resultaat: Main-Speed voldoet aan de voorgeschreven norm van minimaal 67,5 km/h (vervoerssnelheid). Met behulp van controlekaarten kan Main-Speed besluiten een verdere verdieping van de meting uit te voeren. Eveneens kan men besluiten voor de reactiesnelheid eenzelfde aanpak te hanteren.

Diagrammen

Lijndiagrammen worden in veel gevallen tweedimensionaal (X, Y) of driedimensionaal (X, Y, Z) opgesteld. Onafhankelijk hiervan kunnen er 2 primaire soorten diagrammen worden onderscheiden, betreffende:

  • Lineaire lijndiagrammen;
  • Non-lineaire lijndiagrammen (bijv. exponentiële / logaritmische grafieken).