Loadchart

Een loadchart is een visueel hulpmiddel welke gebruikt kan worden voor het balanceren van werkzaamheden binnen een (productie-)proces.

Het biedt de gebruiker inzicht in:

  • het vermogen van een proces om aan het tempo van de klantvraag te voldoen;
  • de verdeling van arbeid binnen het proces.

Een loadchart bestaat uit twee primaire elementen. Allereerst wordt de takttijd van het betreffende proces bepaald, oftewel de afstemming van het proces op de klantvraag. Het tweede element vertegenwoordigt de interactie met de cyclustijden van het proces. In combinatie leveren deze twee elementen in een loadchart een visualisatie van de relatie tussen cyclustijd en takttijd.

In de ideale situatie wordt er een proces gegarandeerd waarbij alle processtappen takttijd benaderen, maar deze (net) niet overschrijden. In dit scenario worden er geen bottleneckprocessen geaccepteerd en wordt de takttijd zodoende uitsluitend bepaald en gestuurd door de klantvraag. Dergelijke situaties zijn altijd een streven, maar worden vrijwel nooit gerealiseerd. Loadcharts helpen om de tijdrelaties binnen een proces in kaart te brengen.

Toepassing

Het definiëren en beheren van loadcharts dient niet per definitie in teamverband plaats te vinden. Echter, het vergt een grote behoefte aan data waardoor hulp van een team in veel gevallen wenselijk is. Nadat de data is verkregen is het relatief eenvoudig loadcharts (bijvoorbeeld middels spreadsheets) op te stellen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van tabellen, waardoor wijzigingen in een proces direct worden gevisualiseerd in de betreffende loadchart. Het opstellen van een loadchart kan geschieden door onderstaande (algemene) stappen:

  • Identificeer de productflow door het proces (vraag, volume, productvarianten);
  • Identificeer de processtappen en groepeer deze per operator (zie bovenstaand figuur);
  • Bereken de takttijd en definieer deze in de loadchart;
  • Bereken de cyclustijd van iedere processtap, waarna het totaal kan worden bepaald;
  • Stel de loadchart op door gebruik te maken van bovenstaande resultaten.
Interpretatie

Loadcharts kunnen zeer goed worden gebruikt om processen verder te optimaliseren teneinde een gebalanceerde werkverdeling te creëren. Voordat dit optimalisatietraject (‘puntjes op de i’) kan worden bereikt, moet er in veel gevallen eerst gestart worden met drastische procesverbeteringen (lean). Loadcharts geven een duidelijk inzicht in discontinuïteit en gebrek aan evenwichtigheid in processen en helpen zo mede verbetervoorstellen tot stand komen. Veel organisaties hebben te maken met processen welke verlopen volgens onderstaand figuur.

In bovenstaand (fictief) voorbeeld wordt een loadchart weergegeven van een proces waarin  handelingen door elkaar worden verricht op verschillende locaties. De cyclustijden zijn niet gebalanceerd en operator B en D overschrijden de takttijd. In dit proces kan niet worden voldaan aan de klantvraag en is de kans zeer waarschijnlijk dat er overuren gemaakt moeten worden om achterstanden te verminderen. Daarentegen bevinden de cyclustijden van operator A en operator C zich onder takttijd, waardoor zij voorraden produceren, moeten wachten (= verspilling) of er een combinatie van deze 2 factoren plaatsvindt.

Loadcharts helpen bij de identificatie van bottleneckprocessen. De oplossing in bovenstaand voorbeeld is duidelijk: balanceren. Aanvankelijk ligt de primaire focus in dit soort situaties altijd op de (deel-)processen welke de takttijd overschrijden. Handelingen dienen opgesplitst te worden en verspillingen (Non Value Added – work) dienen te worden geëlimineerd. Indien takttijd hierna nog steeds wordt overschreden dienen er werkzaamheden te worden verdeeld over andere processen, teneinde een evenwichtige productflow door het proces te garanderen.