Stroomdiagram

Een stroomdiagram (flowchart) kan worden gebruikt om de invulling van verschillende deelprocessen en processtappen inzichtelijk te maken.

Stroomdiagrammen worden toegepast om:

  • te bepalen welke deelprocessen moeten worden gemonitord;
  • fouten/afwijkingen in deelprocessen te identificeren;
  • veranderingen te standaardiseren.
Voorbeeld
Onderstaand wordt een voorbeeld van een stroomdiagram (flowchart) weergegeven.

Zowel in productiegerichte alsmede dienstverlenende organisaties worden stroomdiagrammen, oftewel flowcharts, gebruikt. De schematische weergave van een (deel-)proces biedt de gebruiker de mogelijkheid om ervaringen en bevindingen middels visualisatie openbaar te maken. De eenvoud van een flowchart zorgt ervoor dat deze door vrijwel iedere betrokkenen gelezen en begrepen kan worden. Hierdoor is een flowchart een veelgebruikte methodiek voor ondermeer productie- en logistiekstromen, alsmede administratieve- en aftersalesstromen.

Toepassing
Naast de identificatie van fouten worden flowcharts veelvuldig gebruikt voor een uiteenzetting van de keuze- en beslissingsmogelijkheden voor de gebruiker. Flowcharts worden toegepast in verschillende gradaties; van een enkele eenvoudige schematische afbeelding tot een complete procesbeschrijving verdeeld over meerdere pagina’s. Tijdens (kwaliteit-)verbeterprojecten worden flowcharts ingezet om afwijkingen en verspillingen in een proces op te sporen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van symbolen, welke (afhankelijk van het niveau en diepgang van de flowchart) een specifieke betekenis kunnen hebben. Dit is echter niet altijd zo! Veel organisaties kiezen symbolen uit door de vormgeving, om zodoende onderscheid te maken tussen verschillende levels of aspecten. Veel gebruikte (gestandaardiseerde) symbolen zijn:

Start / Einde

Processtap

Beslissing/Besluit

Document

Verbindingslijn