Visueel Management

Bij Visueel Management draait het om een specifieke manier van comminicatie waarbij afwijkingen van de standaard direct voor iedereen zichtbaar zijn. Dit staat ook wel bekend als Glass Wall Management omdat het vooral gaat om transparantie en duidelijkheid.

Alle werkplekken (afdelingen) binnen de organisatie worden voorzien van eenvoudige visuele hulp- en stuurmiddelen. Goede communicatie is hierbij het uitgangspunt. Visueel Management wordt dan ook vaak gebruikt om antwoord te geven op ongestelde vragen.

  • Lopen we op schema?
  • Kan ik vrij krijgen?
  • Hoe moet ik dit werk uitvoeren?
  • Is het opgeleverde resultaat goed of fout?
  • Wat moeten we bereiken?

Visueel Management draagt bij het verminderen van verspillingen binnen de organisatie doordat deze direct zichtbaar kunnen worden gemaakt. Daarnaast ondersteunt het op een belangrijke manier het 5S proces. Immers, voor het organiseren van de werkplek is het erg nuttig om situaties te visualiseren. Zoals vaak gezegd: “Een foto zegt meer dan 1.000 woorden”.

Er schuilt echter ook gevaar achter het gebruik van Visueel Management. Bij verkeerd gebruik kan dit leiden tot onduidelijkheid bij de mensen. Om deze reden zijn er aantal aspecten die een belangrijke rol spelen bij Visueel Management:

  • Gebruik actuele informatie;
  • Waarborg dat de informatie wordt bijgewerkt (update);
  • Gebruik duidelijke informatie (zo weinig mogelijk woorden en zoveel mogelijk plaatjes / foto’s / symbolen);
  • Gebruik centraal gelegen, makkelijk bereikbaar plaatsen die goed zichtbaar zijn;
  • Zorg ervoor dat de visuele informatie in de nabijheid van het betreffende item aanwezig is.

Andon is eveneens een vorm van visuele communicatie. Daarnaast is het een goede manier om werknemers inzicht te geven in de KPI’s van de organisatie. Alle werknemers van een bedrijf dienen inzicht te krijgen in de prestaties van de organisatie, niet alleen het management. Hierdoor gaan werknemers zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen prestaties. Bijna 75% van de fouten die op de werkplek  worden gemaakt zijn terug te relateren aan het gebrek aan goede communicatie.