Pull Systeem

Traditionele productieprocessen zijn in veel gevallen Push systemen. Na voltooiing van de werkzaamheden in deelproces-A wordt het product verplaatst naar deelproces-B, terwijl onduidelijk is of het volgende deelproces in de keten gereed is om het product te ontvangen.

Een van de grootste gevolgen hiervan is de creatie van (tussen-)voorraden op de werkvloer en zodoende een onderbreking van de flow in de keten. Een Pull Systeem is een systeem uit Lean productie, waarbij de productie wordt aangestuurd door de vraag. Het product wordt niet naar het volgende deelproces ‘geduwd’, maar de behoefte in de keten wordt gesignaleerd en het product wordt op deze manier in een flow door het proces ‘getrokken’. Kanban speelt in een Pull systeem dan ook een prominente rol op het gebied van signalering. Door middel van Kanban volgt er een trigger voor een deelproces in de keten.

In combinatie met Just in Time (JIT) levert een Pull systeem een productieproces gebaseerd op marktvraag, aangevuld met een optimale afstemming tussen de logistieke stromen en het operationele productieproces.

In een vraaggestuurd productieproces staat de klant altijd centraal. In tegenstelling tot Push systemen betekent dit dat naast het eindpunt eveneens het startpunt wordt gevormd door de klant. In theorie ontstaat op deze manier een cyclus.

Het berekenen en voorspellen (Forecasting) van de marktvraag wordt (deels) overbodig, waardoor besturing en planning (MRP) niet langer noodzakelijk zijn. Echter hierbij is het belangrijk dat de responstijd van het proces (lees: de organisatie) zeer laag is, zodat signalering van de behoefte direct zal leiden tot productie van een nieuw product. Triggerpunten vormen hierbij een belangrijke rol, maar zijn zinloos zonder een goede vorm van communicatie binnen de organisatie.

K.O.O.P.

Zowel in Pull systemen alsmede Push systemen speelt het Klantenorderontkoppelpunt een essentiële rol. Het K.O.O.P. is een vertegenwoordiging van de mate waarin een klantenorder stroomopwaarts binnendringt in het (productie-)proces van de aanbieder.

In basis kunnen er zes klantenorderontkoppelpunten worden onderscheiden.

K.O.O.P. 1:

 • Op voorhand ontwikkelen van een product;
 • Op voorhand produceren van een product;
 • Op voorhand verzenden van het product naar verschillende (lokale) voorraadpunten.

De eindproducten worden opgenomen in voorraadpunten en na ontvangst van een klantenorder direct verkocht. Het gaat in dit soort gevallen veelal om gemeengoed producten. De ligging van de voorraadpunten wordt afgestemd op de potentiële klanten. De detailhandel is hier een voorbeeld van.

K.O.O.P. 2:

 • Op voorhand ontwikkelen van een product;
 • Op voorhand produceren van een product;
 • Op voorhand verzenden van het product naar een (centraal) voorraadpunt.

De eindproducten worden gemaakt voor opslag in een centraal voorraadpunt. In veel gevallen betekent dit opslag van veelal gemeengoed producten aan het eind van het productieproces. De grootte van de voorraad is gebaseerd op voorspellingen.

K.O.O.P. 3:

 • Op voorhand ontwikkelen van een product;
 • Ordergestuurd produceren (assembleren) van een product;
 • Ordergestuurd verzenden van een product naar de klant.

De basiscomponenten van het product zijn reeds geproduceerd en worden geassembleerd voor de klant. Assembleren-op-Order leidt tot een kleine verscheidenheid aan productvariaties. Hierdoor kunnen klant specifieke producten worden samengesteld, teneinde de klant tegemoet te komen in de verwachtingen. Echter, door gebruik van reeds geproduceerde basiscomponenten zijn de variatiemogelijkheden zeer beperkt.

K.O.O.P. 4:

 • Op voor hand ontwikkelen van een product;
 • Ordergestuurd produceren (maken + assembleren) van een product;
 • Ordergestuurd verzenden van een product naar de klant.

Productie verloopt volledig volgens klantenorder. De basisbenodigdheden (grondstoffen / inkoopdelen) zijn aanwezig en het ontwerp van het product staat vast. Build-to-Order creëert meer klant specifieke mogelijkheden.

K.O.O.P. 5:

 • Op voorhand ontwikkelen van een basisproduct, doorontwikkeling mogelijk;
 • Ordergestuurd produceren van een product;
 • Ordergestuurd verzenden van een product.

Productiemiddelen worden ordergestuurd ingekocht, zodat basisbenodigdheden niet op voorraad hoeven te worden opgeslagen. Productieproces is ordergestuurd en in veel gevallen slechts voor één klant uitgevoerd.

K.O.O.P. 6:

 • Ordergestuurd ontwikkelen van een product;
 • Ordergestuurd produceren van een product;
 • Ordergestuurd verzenden van een product.

Ontwikkeling van een product vindt plaat op basis van een klantenorder en -specificatie. Engineering to Order levert een klant specifiek productontwerp op, waarna de benodigde productiematerialen kunnen worden ingekocht.