LeanInfo

“Hoe zorg ik ervoor dat er zoveel mogelijk waarde aan mijn producten/diensten wordt toegevoegd vanuit de visie van de klant?”

Leaninfo is een educatieve website bedoelt voor geïnteresseerde van Lean Manufacturing en de toepassing van de verschillende basis tools. Middels een duidelijke structuur van de website en een overzichtelijk Lean Woordenboek zijn allerlei basisprincipes gemakkelijk te vinden. LeanInfo is beschikbaar voor iedereen!

Door middel van voorbeelden en overzichtelijke illustraties worden verschillende basisprincipes op een duidelijke manier doorgelicht. Naast de algemene theorie wordt er eveneens aandacht geschonken aan de toepassing van de principes in de praktijk. LeanInfo wordt hierdoor niet alleen gebruikt door vele studenten, maar eveneens door veel MKB-organisaties in Nederland en België met een grote interesse in de Lean Manufacturing filosofie.

Schroom niet, maar verrijk uw kennis en waarde!

De huidige economische marktsituatie dwingt organisaties continu innovatief te denken vanuit het perspectief van de klant en zichzelf te onderscheiden van de concurrentie. Klanten veranderen en zodoende ook de belangen van organisaties. Mede door het veeleisende karakter van ‘De Nieuwe Klant’ stijgt het verwachtingspatroon. Slechts het leveren van kwaliteit is niet langer voldoende om klanten te winnen en te behouden. De klant wil meer en fouten worden niet meer gepermitteerd. Maar hoe kan een organisatie voldoen aan dit verwachtingspatroon?

Lean Manufacturing is een filosofie welke gericht is op het elimineren van verspillingen, oftewel aspecten zonder toegevoegde waarde. De methode is uitermate geschikt om procesverbeteringen effectief en gestructureerd aan te pakken door onder andere streng te kijken naar de interne processen. Klantgerelateerde belangen spelen hierbij de hoofdrol.

LeanInfo is een educatieve website en behandelt de basisprincipes van Lean Manufacturing. Wat is Lean Manufacturing en welke methodieken kunnen er worden gehanteerd?