Praktijkprojecten

Er wordt in talloze literaire bronnen en op legio websites theorie aangeboden omtrent Lean Six Sigma en Lean Manufacturing. Van tools als het Visgraatdiagram en het Histogram, tot informatie over Kaizen en Doorlooptijdverkorting. Uitermate interessant voor u als nieuwsgierige, maar niet altijd even betrouwbaar. Daarnaast lijkt alles vreselijk veel op elkaar, maar staat het soms net in een andere context. Leuk al die theorie, maar wat kunt u ermee? Het gaat er toch om wat u ermee doet?

Daarom willen wij van LeanInfo u als bezoeker net dat beetje meer bieden: de praktijk. In ons Lean Woordenboek kunt u reeds diverse tools en methodieken terugvinden. Op deze pagina vindt u meer informatie terug over projecten van onze Partners uit de praktijk. Het geeft u een inzicht in het gebruik van (de gedachten van) Lean in het streven naar een praktische oplossing. Bekijk bijvoorbeeld hoe 5S – waarbij het vooral gaat om organisatie – aan de basis kan staan van de herindeling van een werkplek, of hoe Visueel Management in de praktijk kan helpen bij het verbeteren van de (interne) communicatie door bijvoorbeeld antwoorden te bieden op ongestelde vragen.

De praktijkvoorbeelden zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Doe er uw voordeel mee! Heeft u vervolgens nog vragen? Neem dan contact met ons op!

Mededeling – Oktober 2017

Momenteel zijn wij bezig met het omzetten van de praktijkartikelen naar deze nieuwe pagina. Binnenkort zijn deze allen – inclusief afbeeldingen – voor u beschikbaar.

Project: Compacte trolley (5S)
Project: Maatwerk trolley (Mizusumashi)
Project: Snijmes statieven (5S)
Project: Compacte trolley (5S)

Partner: Multitube BV

Wat is het probleem?

In fabricage- en assemblageprocessen vertegenwoordigt iedere vierkante meter grondoppervlak een bepaalde waarde. Het efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte is dan ook een steeds groter aspect waarmee rekening moet worden gehouden. Vooral in processen met een hoge mate van (product)varatie is dit een belangrijk thema. Immers, tijdelijke opslag van benodigde goederen in het proces is hierdoor veelal niet mogelijk, doordat vraagt om teveel ruimte. Principes als Just in Time en Kanban komen in dergelijke gevallen goed van pas.

Zo ook de klant uit dit voorbeeld. Hoe kunnen de loopafstanden en benodigde ruimte worden gereduceerd? Soms kan de praktische oplossing hiervoor worden gevonden in een simpel, maar toch zeer efficiënt hulpmiddel t.b.v. kitting.

Welke oplossing wordt geboden?

Multitube BV is gespecialiseerd in (modulaire) snelbouwsystemen. Door middel van een compacte trolley is er een oplossing geboden voor de ktting van onderdelen voor het assemblageproces. De trolley’s zijn zodanig ontworpen dat er bespaart kan worden op de benodige ruimte + de loopafstanden (door kitting) kunnen worden gereduceerd.

<AFBEELDING>

Project: Maatwerk trolley (Mizusumashi)

Partner: Multitube BV

Wat is het probleem?

Processen met een hoge mate van (product)variatie vragen vaak om een specifieke aanpak omtrent de aanlevering van benodigdheden. Goederen kunnen in dergelijke gevallen niet (allemaal) op de verbruikslocatie (BPU) worden opgeslagen in afwachting van het verbruik, maar dienen op sequence te worden aangeleverd (Just in Time). Dit vergt een grote mate van logistieke aansturing, maar ook van goed doordachte werkplekinrichting. Hulpmiddelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Om hier goed op in te spelen heeft de klant behoefte aan een hulpmiddel ten behoeve van kititng, waarmee per productie-eenheid alle benodigdheden als één set kunnen worden aangeboden.

Welke oplossing wordt geboden?

Multitube BV is gespecialiseerd in (modulaire) snelbouwsystemen. Door middel van een maatwerk trolley is er een oplossing geboden voor de kItting van onderdelen voor het assemblageproces. Tijdens het ontwerp van de trolley’s is rekening gehouden met aspecten omtrent de ergonomie en veiligheid van medewerkers. Daarnaast is er aandacht besteed aan de schadegevoeligheid van de producten. De trolley is volledig uitgevoerd met beschermde slang.

Middels de trolley is het voor de Mizusumashi (aanreiker) uit het proces mogelijk om per eenheid een volledige kit Just in Time aan te leveren aan het productieproces. De (grote) productvariatie hoeft op deze manier niet door Operators uit het productieproces te worden opgevangen, maar wordt verwerkt door de Mizusumashi tijdens het kitten.

<AFBEELDING>

Project: Snijmes statieven (5S)

Partner: Multitube BV

Wat is het probleem?

Organisatie van de werkplek is een belangrijk thema binnen 5S. Beter gezegd draait 5S voor een groot gedeelte om het organiseren en structureren van de werkplek door verschillende aspecten te behandelen die vaak zo ‘gewoon worden gevonden’, maar waarvoor binnen veel organisaties onvoldoende aandacht is. Het schoonmaken en schikken van gereedschappen is hiervan een voorbeeld. Een gebrek aan ruimte is ook vaak aanleiding om een werkplek te herorganiseren. Immers, iedere vierkante meter productieruimte vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte is zodoende zeer belangrijk.

De klant heeft behoefte aan een compact snijmes statief waarmee ruimte kan worden bespaard. Hierbij dient rekening te worden gehouden met aspecten als Ergonomie en (uiteraard) Veiligheid.

Welke oplossing wordt geboden?

Multitube BV is gespecialiseerd in (modulaire) snelbouwsystemen. Door middel van een maatwerk statief is er een passende oplossing geboden waarmee ruimte kan worden bespaard voor de klant. Door middel van lichtgewicht frames kan de juiste positie van de rol eenvoudig worden ingesteld. Daarnaast zorgt deze keuze voor materiaal samen met het robuuste ontwerp  voor een verbetering van de ergonomie, het overzicht en de veiligheid. De kans op letsel door het gebruik van stanleymessen is geëlimineerd doordat het statief is uitgerust met snijmessen.

Menu